Baznīcas iela 18, Rīga Daudzdzīvokļu mājai Rīgā Baznīcas ielā 18 ir uzsākts darbs skiču projektu izstrādei.